W dniu 16.02.2018 spółka PBT Zachód S.A. podpisała umowę z firmą Operator WSS sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług hurtowych na sieci POPC w powiecie kaliskim, dla projektu pt

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w powiecie kaliskim”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.
Wybudowana infrastruktura umożliwi dostęp mieszkańcom powiatu kaliskiego do szerokopasmowego Internetu.

Wynajem lokali