O FIRMIE

PBT Zachód S.A. powstało w 1995 roku w skutek przekształcenia działającej od 1990 roku spółki cywilnej opartej na prywatnym kapitale. Od początku swojej działalności spółka realizowała zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych dla Telekomunikacji Polskiej S.A.W latach 2002 – 2005 przedsiębiorstwo utrzymywało i konserwowało sieć Telekomunikacji Polskiej w województwach: zachodnio-pomorskim i lubuskim o łącznym zakresie ponad 500 tys. łączy.
Dynamiczny rozwój firmy spowodował, że obecnie należy ona do grona największych wykonawców w kraju zajmujących się budownictwem telekomunikacyjnym, energetycznym i wodociągowym, realizując usługi dla TP S.A., PTC ERA, POLKOMTEL S.A., TK Inotel S.A., Urzędy Miast i Gmin.
Od roku 2007 do dnia dzisiejszego firma realizuje zadania inwestycyjne na terenie Kopenhagi na rzecz duńskiego operatora energetycznego DONG polegające na skojarzonej budowie infrastruktury energetycznej i światłowodowej.
Wszystkie inwestycje realizowane przez naszą firmę wykonywane są przy wykorzystywaniu własnych zasobów zarówno kadrowych jak i sprzętowych, co stawia PBT Zachód w czołówce największych firm zajmujących się budownictwem liniowym.
Od 2007 roku firma wzbogaciła się o pion informacji niejawnych z własną kancelarią tajną, co pozwala realizować zadania dla Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw wewnętrznych o klauzulach niejawnych.
Od 2000 spółka posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9002, a od 2004r ISO 9001 w zakresie: Utrzymania i konserwacji sieci telekomunikacyjnych. Budowy linii światłowodowych, sieci teletechnicznych i kanalizacji teletechnicznych. Projektowania sieci telekomunikacyjnych przyznany przez firmę Bureau Veritas Quality International.

Wynajem lokali