W dniu 10.04.2013 firma PBT Zachód S.A. została wybrana jako wykonawca na realizację Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej w 5 obszarach inwestycyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego:

  • Obszar nr 1 WSS-2/12  - obejmujący powiaty: obornicki, międzychodzki, poznański i szamotulski
  • Obszar nr 2 WSS-3/12  - obejmujący powiaty: leszczyński, rawicki, wolsztyński, nowotomyski, gostyński, grodziski i kościański
  • Obszar nr 3 WSS-4/12  - obejmujący powiaty: śremski, gnieźnieński, średzki, wrzesiński, słupecki i jarociński
  • Obszar nr 4 WSS-5/12  - obejmujący powiaty: turecki, kaliski, koniński, kolski
  • Obszar nr 6 WSS-7/12  - obejmujący powiaty: krotoszyński, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski

Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie około 3700 km sieci światłowodowych szkieletowych i dystrybucyjnych, a  wartość finansowa zadania to 305.015.400,00 zł brutto

Aktualnie obowiązująca wersja studium wykonalności:
http://www.szerokopasmowawielkopolska.pl/application/lib/ckfinder/userfiles/files/
Studium%20Wykonalno%C5%9Bci(1).pdf

 

 

Wynajem lokali