DANE FIRMY

PBT Zachód S.A.
ul. Polna 1a    62-025 Kostrzyn

NIP: 786-10-02-518
REGON: 630287867

Spółka zerejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000077542

Kapitał Zakładowy: 1.000.000,00 PLN

Reprezentacja:
Kazimierz Rutkowski - Prezes Zarządu
Łukasz Olejniczak - Wiceprezes Zarządu

Rada nadzorcza:
Przewodniczący – Jarosław Łabędzki
Wiceprzewodnicząca – Renata Rutkowska
Członek -  Alina Łabędzka
Członek – Jakub Łabędzki

Wynajem lokali